شرکت توسعه عصر ارتباطات ماها

گالری تصاویر

نمایشگاه الکامپ 2014

دسته گل اهدایی از طرف سرویس خرید پستی راگا
غرفه شرکت توسعه عصر ارتباطات ماها در نوزدهمین نمایشگاه الکامپ
غرفه شرکت توسعه عصر ارتباطات ماها در نوزدهمین نمایشگاه الکامپ
حضور مجری برنامه بروز شبکه 3 در غرفه شرکت ماها
حضور جناب آقای پناهنده و تیم سرویس خرید پستی سفیر
حضور اولین مدیران سرویس خرید پستی و بحث و تبادل نظر در رابطه با مشکلات موجود در بخش توزیع کالا
حضور جناب آقای میثم تاران
حضور جناب آقای حی شاد مدیر کل سرویس های نوین پستی ، آقای متقی معاون و جناب آقای محمدی مدیر اداره کل ایجاد، توسعه و راهبری سرویس های نوین پستی
جناب آقای سعات جو مدیر سرویس خرید پستی رای ارا
آقای جابر انصاری از فروشگاه های عضو سیستم
حضور آقای سپید نام مدیر عامل شرکت کاسپید به همراه آقای شمشاد مدیر سرویس خرید پستی سیمو
حضور جناب آقای امید ابراهیم زاده یکی از مدیران سرویس خرید پستی پایگان
جناب آقای مظفریان از فروشگاه های عضو سیستم ماها

لوگو